Jezioro Tajty

Opis jeziora

Jezioro Tajty jest położone na południowy zachód od Giżycka. Można je zaliczyć do szerokiej grupy jezior rynnowych. Jeziora tego typu są długie i wąskie, a niejednokrotnie głębokie. Długość Tajt jest szacowana na ponad 5 km, szerokość dochodzi do 1,5 km, a maksymalna głębokość to 34 m. Jezioro ma połączenie z wodami Kisajna (przez kanał Piękna Góra) i z akwenem Niegocina (poprzez Kanał Niegociński).
Zbiornik jest wyraźnie podzielony na szeroko rozlaną część zachodnią i na wąską, długą część wschodnią. Rzeźba linii brzegowej jeziora wykazuje duże zróżnicowanie. Cały akwen, poza fragmentami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie kanałów, objęty jest strefą ciszy. Jezioro zaliczone do typu sielawowego. Najbardziej wysuniętą na wschód część jeziora stanowi mała zatoka, do której zbiegają się dwa kanały. Pierwszy z nich to Kanał Niegociński mający swe ujście we wschodniej części zatoki. Łączy on wody Tajt z jeziorem Niegocin. Na wprost główek Kanału Niegocińskiego, po drugiej stronie zatoki, znajduje się ośrodek Gwarek. W sąsiedztwie ośrodka znajdziemy bazę rybacką z portem jachtowym. Drugi kanał tworzą zwężające się wody jeziora w północnej części zatoki. Kanał Piękna Góra prowadzi nas na malownicze i nieco szersze wody jeziora Kisajno.

Południowy brzeg zatoki to miejsce usytuowania trzech przystani . hotelu Tajty, mariny Bełbot i OZŻ Katowice. Znajdziemy tutaj dobre warunki do postoju i postawienia masztu przed dalszą penetracją Tajt.

Nie zapominajmy, że na tych wodach obowiązuje strefa ciszy (zakaz pływania na silnikach spalinowych). Granicę strefy ciszy wyznacza boja usytuowana w wąskim przesmyku pomiędzy ośrodkiem Gwarek a wrzynającym się głęboko w wodę półwyspem. Żeglując na zachód w głąb jeziora Tajty, za boją wpływamy w wąski, długi, wijący się korytarz. Brzegi są tutaj wysokie, niekiedy strome, porośnięte trzciną. Z lewej burty można dostrzec szereg dogodnych do zacumowania miejsc. Z prawej burty dla odmiany brzeg wydaje się mało gościnny aż do niewielkiego cypla, który mijamy lewą burtą. Dalej na zachód wody jeziora ulegają minimalnemu rozszerzeniu. Tam znajdziemy na prawym brzegu miejsce na biwak dla kilku jachtów. Powoli zbliżamy się do najwęższego przesmyku, na wysokości którego leży wieś Wrony. W tym miejscu należy zachować szczególną ostrożność, gdyż jest bardzo wąsko. Dodatkowym utrudnieniem dla żeglarzy pływających po tym obszarze mogą być zastawione sieci rybackie. Zachodnia część jeziora jest znacznie szersza, przechodzi miejscami w kilometrowej szerokości rozlewisko. Brzegi tej części jeziora są bardzo niegościnne. Różnica między wschodnią częścią jeziora (wąska, długa rynna) a zachodnią częścią Tajt (duże rozlewisko) jest bardzo widoczna. Po przepłynięciu przesmyku oddzielającego obie części jeziora z lewej burty widzimy rozległą zatokę utworzoną przez półwysep wdzierający się głęboko w wody jeziora. Jest tu mały porcik Wilkasy-Zalesie dla kilkunastu jachtów z dobrym zapleczem i kąpieliskiem. W centralnej części szerokiego akwenu, w pobliżu północnego brzegu, znajduje się Wyspa Malinowa. Jest to doskonałe miejsce na biwak. Najbardziej wysunięta na zachód część Tajt to niewielka zatoczka oddzielona od jeziora torami kolejowymi. Z tego miejsca możemy już wracać tą samą drogą, którą tutaj przypłynęliśmy, kierując się na główny szlak jezior mazurskich.

Długość Kanału Niegocińskiego wynosi 1200 m. Łączy on ze sobą jezioro Niegocin z jeziorem Tajty. Kanał ten był jeszcze do niedawna trudny do żeglugi, jednak został pogłębiony, a brzegi wzmocniono balami. Wejście do kanału od strony Niegocina znajduje się w północno-zachodniej części jeziora. Na kanał wpływamy z położonym masztem. W pobliżu wejścia nie ma dogodnych warunków na postój. Przy lewej główce kanału, od strony Niegocina, jest spora przystań, lecz niestety odwiedzenie jej jest ryzykowne, gdyż jest tu bardzo płytko. Dlatego do kanału starajmy się wchodzić dokładnie na wprost. Płynąc wzdłuż kanału, widzimy po obydwu stronach betonowe brzegi, które ciągną się na odcinku około 500 m.

Kanał Niegociński Pierwszy most, który wyłania się przed dziobem naszej łodzi, to most kolejowy. Niedaleko za nim jest kolejny most, tym razem drogowy. Okolice mostu drogowego to odcinek szczególnie niebezpieczny, gdyż płynące z naprzeciwka jachty nie widzą się wzajemnie. Są tam dwa zakręty tworzące literę “S”. Pierwszy zakręt w lewo zaczyna się tuż przed mostem, a zaraz za nim jest ostry zakręt w prawo. Do końca przeprawy przez kanał jest już prosty odcinek. Nie napotkamy więcej przeszkód w postaci mostów czy zakrętów. Nabrzeża tego odcinka zostały wzmocnione balami. Po przejściu kanału wpływamy na rzadko odwiedzane jezioro Tajty lub płyniemy dalej na silniku w kierunku kanału Piękna Góra i dalej na północ Mazur.

Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w północnej części zatoki Tajt, usytuowany jest kanał Piękna Góra. Jest on dość krótki . rozciąga się na długości około 250 m. Przed nim, od strony zatoki Tajt, na tle mostu, są mało widoczne trzy linie wysokiego napięcia. Kanał należy pokonywać ze złożonym masztem. Kanał przeprowadza nas na wody jeziora Kisajno, gdzie bierze swój początek malowniczy żeglarski zakątek zwany .Łabędzim Szlakiem.. W sąsiedztwie kanału na brzegach jeziora Kisajno ulokowana jest przystań Sailor . dogodne miejsce do przygotowania jachtu do dalszej żeglugi.

Ostrzeżenia nawigacyjne

  • W przesmyku pomiędzy Tajtami wschodnimi i zachodnimi, na wysokości wsi Wrony, mogą znajdować się sieci rybackie.
  • Płynąc ze wschodu, trzeba uważać na niespodziewane podmuchy wiatru.

Wybrane przystanie

Przystań Miejsc przy kei WC Prąd na kei Prysznice Sklep spożywczy Gastronomia Nabijanie butli gazem
Yacht Port . Piękna Góra 40 tak tak tak bar 1,5 km
Marina Bełbot 50 tak tak tak tak restauracja 2 km
Hotel Tajty 50 tak tak tak tak bar, restauracja tak
OZŻ Katowice 50 tak tak tak 400 m bar, restauracja 500 m
Wilkasy-Zalesie tak tak tak bar

Uwaga

Wszystkie opisy jezior i szlaków żeglarskich zamieszczone na stronach internetowych firmy VIP mają wyłącznie charakter informacyjny. W związku z niniejszym, firma VIP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia mogące zaistnieć w trakcie użytkowania sprzętu wodnego na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. Wszystkie informacje zostały przygotowane pod względem ich aktualności i według naszej najlepszej wiedzy w momencie umieszczania ich na stronach naszego serwisu.